Congratulation! Velká gratulace!

03/29/2018 15:23

Daniela Konrádová a Ondřej Kováč právě obdržely oficiální vyrozumění, že se umístili na prvních místech v konkurzech na podporu Mobilit na UP (výzva 02_16_027 resp. 02_16_031) a čeká je tedy půlroční pobyt na Hebrejské Univerzitě v Jeruzalémě (KAD) resp. Univerzitě Johanese Keplera v Linci (KCO). Velká gratulace a jen tak dál!
Daniela Konrádová and Ondřej Kováč have just received official notification that they have been selected as No. 1 choice in the Mobility at UP fellowship (call 02_16_027 and 02_16_031, resp.) and they are looking forward to a half-year stay at the Hebrew University of Jerusalem (KAD) and Johannes Kepler University in Linz (KCO), respectively. Congratulations and keep going!