Gratulace Daniele a Hance k nové publikaci

08/09/2017 13:27

 Dneska byl akceptován článek Daniely a Hanku pojednávající o mikrovlnné syntéze fenylpropanoidů, kumarinů a následných přírodních látek. Gratulujeme!!!
Microwave-assisted synthesis of phenylpropanoids and coumarins: total synthesis of Osthol