TAČR gamma - VTP

12/21/2016 23:04

Tak je to oficiální! Od 1.1. 2017 začínáme řešit projekt zaměřený na pokus o transfér jedné z našich technologií do komerční sféry. Náš projekt pod kódem Proof-of-Concept_0601 byl akceptován Technologickou agenturou České republiky a byl zařazen do jejího programu Gama (TACR GAMA) k řešení.