Defended bachelor, diploma (master) and Ph.D. Thesis

Diploma Theses

Zuzana Barbuščáková - Diploma Theses (2018). Title: "Syntetické štůdie majůce za úlohu zmapovať cestu smerom ku príprave prírodných látok s neolignanovou kostrou" (in slovak).

 Konrádová, Daniela – Diploma Theses (2015). Title: ″Výzkum a vývoj nových biologicky aktivních látek s antileishmaniální aktivitou: Syntéza (-)-Sanguinolignanu A″ (in czech).

 Debrus, Kevin – Master Theses (2011). Title: ″Synthèse efficace d'oléfines non-conjuguées″ (in french).

 Baudrenghien, Lionel – Master Theses (2009). Title: ″The three Component Silyl Modified Sakurai Reaction : Scope and Limitations″ (in english). 

 

Bachelor Theses

Tuna, PavolBachelor Theses (2019). Title: ″Syntéza a biologická aktivita fenylpropanoidových derivátů: Vývoj syntézy boehmenanu D″ (in czech).
Lachetová, EliškaBachelor Theses (2019). Title: ″Syntéza neolignanů s benzofuranovým skeletem″ (in czech).
Fuksová, MarkétaBachelor Theses (2019). Title: ″Syntéza klíčového intermediátu vhodného k identifikaci struktury nově izolovaných giberelinů″ (in czech).
Golková, Tereza – Bachelor Theses (2019). Title: ″Syntéza strukturních derivátů lignano-9,9'-laktonů s potenciální antileishmaniální aktivitou″ (in czech).
Baar, Lubomír VojtěchBachelor Theses (2019). Title: ″Přesmyky benzothiazoylsulfonyl-keto-olefinů iniciované pomocí Lewisových kyselin″ (in czech).

 Ferugová, Vendula – Bachelor Theses (2017). Title: ″Nová kondenzační reakce odvozená z Julia-Kocienski reakce: stereoselektivní syntéza (E) a (Z)-olefinů a ketonů″ (in czech).

 Skalík, Jan – Bachelor Theses (2017). Title: ″Příprava značených derivátů giberelinů: Předběžná studie″ (in czech).

 Billard, Francois – Bachelor Theses (2017). Title: ″Julia-Kocienski Reaction-Based 1,3-Diene Synthesis″ (in french).