Projekt 1: Fenyl propanoidy

Projekt se skládá ze dvou podprojektů

Projekt 1.1: Leishmania team - zejména zaměřen na syntézu 8,8‘-dimerů s antileishmaniálními učinky

Project 1.2: Neolignan team - zejména zaměřen na syntézu monomerů a neolignanových dimerů
 

 

Projekt 1.1: Leishmania Team

– se zaměřuje na lignany jakožto potenciálně účinné látky pro léčbu anti parazitických onemocnění, zejména pak těch způsobených leishmanií. Odrazovým můstkem tohoto projektu jsou předběžné výsledky biologických aktivit látek lignanového typu publikovaných v literatuře, které obsahující lakton jakožto základní strukturní motiv – např. sanguinolignan A. Ověření biologické aktivity cílové látky (testování na UMTM ve skupině doc. Hajdúcha na Leishmania Major a L. Braziliensis) a následné SAR studie, kde se budeme snažit vypozorovat závislost mezi strukturou a aktivitou nám snad dají více informací o těchto látkách.

Projekt 1.2: Neolignan Team

– se soustředí na neolignany a jejich monomerní výchozí látky. V rámci tohoto týmu se soustředíme zejména na tři aspekty výzkumu – (a) syntéza výchozích látek – základních fenylpropanoidů a jejich oxido-redoxních a antimikrobiálních vlastností, (b) syntéza benzofuranů a jejich oxidoredoxní, antimikrobiální a protinádorotvorné vlastnosti, a nakonec (c) syntéza cukerných derivátů některých benzofuranových dimerů (DCG) a jejich role při růstu rostlin.