Projekt 2: Gibereliny a ent-kaureny

 

Projekt zaměřený na ent-kaureny, jejich deriváty a produkty biochemických drah. Tyto látky patří do skupiny diterpenoidů (tetracykly-C20) a obecně jsou přítomny zejména v rostlinách rodu Isodon. Tyto rostliny, zejména pak Isodon Lamiaceae, jsou užívány v rámci tradiční čínské medicíny k léčení různých nemocí, které mají spojitost se záněty a rakovinou. Ent-kaurene (2-7) je poté v rámci rostlin transformován pomocí ent-kaurene oxidáz na steviol (2-12), nebo GA12-aldehyd (GA12-ald) – druhá skupina látek, která nás zajímá.

Náš zájem o tuto skupinu látek je rozložen do dvou sub-projektů: (a) chceme připravit deriváty giberelinů pro pokusy in vitro a in vivo – zejména pak ty, které nám umožní vyvinout nové aktivující/inhibující deriváty giberelinů (Projekt 2.1), (b) připravit přírodní látky a jejich deriváty odvozené z ent-kaurenů s protirakovinotvornými a protizánětlivými účinky (Projekt 2.2).