Projekt 3: Syntéza a design polyfunkčních reagnetů pro Divergentně-Orientovanou syntézu

Hlavním účelem tohoto projektu je využití molekul, které nazýváme „polyfunkční reagenty“ v kontextu organické syntézy. Tyto reagenty byly vyvinuty v naší skupině, když byla ještě součástí IMCN/UCLouvain, Belgie. Historicky byly tyto reagenty vyvinuty jako důsledek naší práce na modifikované Julia olefinační reakci.

Tyto reagenty (Obrázek 1) jsou navrženy tak, aby mohly být snadno využitelné v kontextu divergentně orientované organické syntézy. Od polyfunkční modulovatelnosti reaktivity základního skeletu reagentu 1, a zejména pak od ortogonální chemoreaktivity jednotlivých skupin se bude odvíjet aplikovatelnost těchto reagentů.

Vybrané funkční skupiny přítomné na reagentech typ 1 pak budou moci být nezávisle na sobě reagovány za přesně definovaných reakčních podmínek. Tímto bychom měli dokázat „umístit“ nové typy funkčních skupin/připojit nové typy postranních řetězců/připojit nové heterocykly atp. Hlavními kritérii zohledněnými při návrhu těchto reagentů je jejich snadná dostupnost, možnost vysoké chemoselectivity reakcí, instalace/manipulace s minimálním užitím chránících skupin či jiných „kosmetických“ reakcí. Samozřejmě že vyvinuté „reagenty“ musí být také stabilní za normálních laboratorních podmínek (shelf stable) a to jak v pevné fázi, tak v roztoku. Obecné schéma aplikace těchto „reagentů“ v kontextu organické syntézy přírodních látek je nastíněno ve Schéma 1.